Co je na nich napsáno?

Druhý díl povídání o vírech je hlavně obrázkový. Představím vám několik koní a jejich zajímavé víry. Možná dojdete k názoru, že je to celé nesmyslné, možná vás to podnítí ke zkoumání vírů u vašich koní a porovnávání se zde zobrazenými.

BonoPříklad 1 – Bono:

Skvěle navírovaný kůň

Bono je pětiletý valach neznámého původu, dovezený z Polska. Je poměrně malý (cca 155 KVH), pěkně stavěný, s přirozeným sklonem chodit v rovnováze, být kulatý a s hezkou akcí předních nohou. Je vyrovnané, spíše klidnější povahy, ochotný, pracovitý a bezproblémový.

Víry:

dva čelní víry na spojnici očí

Čelní víry jsou dva těsně vedle sebe přesně na spojnici očí – tedy asi to nejlepší, co může být na čele napsáno.

Bono krk

Krční víry jsou symetrické, s vrcholem kousek za nátylníkem – naznačují dobré nesení krku a přirozenou tendenci k jeho klenutí. Krk zespoda je hladký, bez víru.

výrazné a dlouhé prsní víry

Prsní víry u tohoto koně jsou nadprůměrné, výrazné a dlouhé. Vrtá mi hlavou, zda toto zvíře nemá v původu nějakého lipicána.


RustyPříklad 2 – Rusty

Rusty je desetiletý vestfálský valach, který má za sebou sportovní kariéru (drezura, parkur). Je velmi dobře stavěný s poněkud těžší hlavou, pěkným pohybem a dobrou rovnováhou. Je vyrovnaný a velmi hodný, pokud tedy nedojde k názoru, že mu chce někdo ublížit. Není lehce jezditelný, rád si pohoví, pokud jezdec dovolí a není snadné ho uvolnit.

Víry:

protáhlý čelní vír

Čelní vír je zajímavý. Není kruhový, ale protáhlý, „brkový“. Jeho vrchol je pod očima a táhne se nahoru k čelu. Soudě dle vrcholu víru, mělo by se jednat o klidného a vyrovnaného koně, což Rusty splňuje. Osobně věřím výzkumu, který „házel do jednoho pytle“ koně dvouvírové a koně s protáhlým vírem a beru to jako důkaz velké inteligence svého koně.:-) Nebo že by protáhlý vír signalizoval problém s plodností, jak naznačuje výzkum Grandina? U valacha pravděpodobné.:-)

spodní krční vír

Krční víry jsou symetrické, s vrcholem kousek za nátylníkem, stejně jako v případě Bona (nefotila jsem). Ve spodní části krku má Rusty výrazný brkový vír – napadá mě souvislost s tuhým krkem (když se mu cokoli nezdá, spodek krku je první co zatne) a snahou tlačit proti ruce.

výrazné, ne příliš dlouhé prsní víry

Prsní víry jsou pěkné, výrazné, ale ne až tak dlouhé – kůň předníma nohama „nehajluje“, není ale ani příliš plochý, jeho pohyb má „výraz“. Slabinový vír je pěkný, dostatečně dlouhý, pozvolna přechází do okolní srsti, neprozrazuje žádné problémy s prací zadních nohou – „líná“ záď je spíše důsledkem nedůslednosti jezdce.:-)


LadyPříklad 3 – Lady Ellen

Dle slov majitelky, desetiletá Lady má ohnivou a komplikovanou povahu. Mezi koňmi dominantní, při práci přecitlivělá, vznětlivá a lekavá. Má prostorné a pružné chody, které ale ukáže pouze při těžko dosažitelné psychické pohodě, piafa a pasáž jsou pro ni v podstatě přirozeným pohybem. Má silnou záď, díky které má skokové nadání a kterou ráda využije i k leteckým kreacím, ale delší hřbet a slabší bedra, pod sedlem je obtížné dosáhnout zapojení hřbetu, snížení krku a stálého přilnutí.

Víry:

jeden čelní vír nad spojnicí očí

Čelní vír je jeden, umístěný uprostřed nad spojnicí očí. Což značí vznětlivého, bázlivějšího jedince s výraznou hrou uší.

krční víry pod nátylníkem

Krční víry jsou symetrické s vrcholem téměř pod nátylníkem – Lady má tendence ke vzpřimování.

malý vír na spodní straně krku

Na spodní straně krku je dole také malý vír – může souviset s její tendencí se zvedat nad otěž?

výrazné a pěkné prsní víry

Prsní víry jsou krásné – dlouhé a výrazné, svědčí o tom, že Lady nemá problém „zahajlovat“ a vysoko zvednout přední nohy, také slabinové víry ukazují na dobrou aktivitu zádě.


Příklad 4 – Dustin

DustinDustin je osmnáctiletý český teplokrevník. Od šesti měsíců má potíže s pravým hleznem. V minulosti byl jezdecky využíván, ale měl opakované potíže a „slabou záď“. Ani jeho povaha není úplně jednoduchá. Dle slov majitelky: „Dustin býval náladový, když se mu chtělo pracovat, byl úžasný, pokud pracovat nechtěl, nechal se pobízet a z toho třeba najednou vyskočil a začal vyhazovat, když třeba vedle naklusal kůň… Musel pravidelně pracovat, aby se mu udržovala „morálka“, velmi důsledně se s ním muselo a ne každý měl odvahu na něm jezdit. Dá se říct, že pod sedlem i na lonži to byl kůň líný, ale přitom jako soudek s prachem. Ale spíše než zlý byl nesoustředěný, takové věčné dítě.“

Víry:

tři víry na čele

Dustin má na čele unikát – trojitý vír! Dva víry vedle sebe a třetí níže.

pravý slabinový vír je krátký a umístěný výš

Zajímavé jsou také jeho slabinové víry, které odrážejí dlouhodobý zdravotní problém. Na levé straně je slabinový vír „normální“, přiměřeně dlouhý a postupně se ztrácející v srsti. Na pravé straně ale vypadá jinak. Je krátký, výrazný a vrchol víru je výše, než bývá obvyklé. Tento vír tedy poměrně jasně prozrazuje zdravotní problém.


QuillyPříklad 5 – Quilly

Quilly je sedmnáctiletá klisna českého teplokrevníka. Je to příklad poněkud „tužšího“ koně – nerada se ohýbá a nerada jde na otěži. Od 7 let je slepá na jedno oko.

Víry:

hodně asymetrické krční víry

U Quilly jsou velmi zajímavé krční víry. Horní krční vír je výrazně asymetrický – na levé straně krku má výrazný vrchol cca v horní třetině, na pravé straně podobný vrchol dole, za polovinou délky krku směrem ke kohoutku. Při práci pod sedlem klisna skutečně ukazuje výraznou asymetrii v ohýbání krku do stran, což možná souvisí i s jednostrannou slepotou.

krátký a zvláštně umístěný spodní krční vír

Má také výrazný vír zespoda v horní části krku. Pod sedlem se brání chůzi na otěži a nosí krk dost strnule.


Příklad 6 – Spring

nízko položené krční víry

U tohoto jedenáctiletého valacha jsou zajímavé krční víry. Symetrické víry na horní straně krku mají svůj vrchol zhruba v polovině krku. Krk je ztuhlý, většinou nesený vysoko, horní linie slabá. Pokud se podaří krk uvolnit a vyklenout, sníží se a nos se dostává za otěž. Momentálně je prakticky nemožné docílit toho, aby byl krk po celé délce vyklenutý a kůň nebyl za otěží.


Příklad 7 – Čelní vír, posunutý k jedné straně následkem jednostranné slepoty

Kůň, jemuž se na základě jednostranné slepoty posunul čelní vír ke straně

PS: Toto povídání berte spíše jako zajímavost. Byť je podloženo určitými výzkumy i zkušenostmi, je to vždy otázka pravděpodobnosti. Přestože se po prohlédnutí vírů asi dvou desítek koní domnívám, že „na tom něco je“, narazila jsem i na (dle mého soudu) výjimky. Domnívám se, že víry mohou pomoci posoudit schopnosti a zdravotní stav koně, v případě povahy a dalších podobných charakteristik je ale raději berte jen jako orientační. Protože je dost možné, že zrovna ten váš kůň bude zrovna tou výjimkou.

Tento článek vyšel na Equichannelu v říjnu 2010.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>